Uddannelsesleder Ole Jensen præsenterer projektet Karriere- og Talentudvikling (K&T) i Syd for en af 1.G HHX-klasserne på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole. Fokus er på talentsporet og Akademiet for Business Talenter (ABT) i Syd. Præsentationen er første step i rekrutteringen af elever til akademiet. Interesserede elever har efterfølgende sendt en motiveret ansøgning og været til opfølgende samtale om deltagelse i akademiet.