Projekt ”Karriere- og talentudvikling i Syd” er er netværksprojekt bestående af et konsortium af 7 skoler og Studievalg i hele Region Syddanmark:

Det Blå Gymnasium, Tønder
Det Blå Gymnasium, Vestfyn
Det Blå Gymnasium Sønderborg
Det Blå Gymnasium i Varde
Vejen Business College
Ribe Katedralskole, HHX
Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Projektet vil via en række forskellige indsatser styrke HHX´ernes motivation til at tage en videregående uddannelse. Allerede eksisterende indsatser ville blive systematiseret og optimeret, men der vil også i sammenhæng hermed blive søsæt nye initiativer – det drejer sig bl.a. om EUD-erhvervspraktik, systematisk inddragelse af gamle elever som rollemodeller, og sidst men ikke mindst søsættes et akademi for ”business talenter i Syd” for udvalgte elever. Disse indsatser skal motivere den brede gruppe af HHX´ere til tidligere at foretage et bevidst uddannelses- og karrierevalg. Projektet vil understøtte den særlige praksisfaglighed, som er HHX-uddannelsens særkende, ligesom det samlede lærerkorps på skolerne på forskellig vis aktivt vil blive inddraget i arbejdet med karrierelæring dels som rollemodeller, men også ved mere systematisk at inddrage dette aspekt i deres undervisningspraksis.

I projektet bliver erhvervslivet, uddannelses- og kulturinstitutionerne  involveret for at styrke det praksisnære aspekt og øge motivationen og bevidstheden omkring uddannelsesvalg hos de deltagende elever.

Projektets primære målgruppe er eleverne på de deltagende skoler og deres undervisere.  Omkring 1500 elever bliver inddraget i projektet, ligesom en stor del undervisere. Dertil kommer et stort antal eksterne partnere, for eksempel virksomheder.

Projektet bliver støttet med kr. 1.832.445,60 kr.  kr fra Region Syddanmarks uddannelsepulje.

Leverancer

I forbindelse med projektet ”Karriere- og talentudvikling i syd” bliver der udviklet forskellige leverancer.  Leverancerne er delt i vejledning om et bevidst karrierevalg og Akademi for Business talenter samt talentudvikling.

I karrieredelen vil der være et tæt samarbejde med studievejledere på de forskellige skoler og Studievalg Danmark.

I akademidelen vil der være tæt sammenarbejde mellem skolerne og erhvervslivet i Region Syd.

Karrieredel

Studievejledere og Studievalg

Vejledningsaktiviteter 3g

 • Studievalg: 25 individuelle samtaler med udvalgte elever
 • Studievalg og studievejledere: informationsarrangement i 3g om studiepraktik
 • Tilbud om virksomhedspraktik i uge 43
 • 3g elever er rollemodeller for 2g i relation til studiepraktikken.
 • Umiddelbart før eksamen i 3g: infoarrangement om de videregående uddannelser og/eller tilbud  om deltagelse i workshoppen ”Udlandsstudie”

Vejledningsaktiviteter 1g

 • Informationsmøde efter valg af studieretning informationsmøde ”Karrierelæring”. 

Vejledningsaktiviteter 2g

 • Vejledningssamtaler og info om karrierekompetencer (virtuel studieinformation)

Akademi-del

 1. Det Blå Gymnasium Tønder “Ecco Camp”: 14./15.12. 2023
 2. Det Blå Gymnasium Varde ”Forbrugeradfærd og grøn omstilling”: Primo juni 2024
 3. Vejen BC ”Grøn omstilling”: Primo september 2024
 4. Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole ”Vi samskaber verden med børn” ( CoC Playful minds): Primo december 2024
 5. BC Syd ”Bæredygtighed” (med overnatning): September 2025
 6. Ribe Katedralskole ”Grøn omstilling af sort økonomi”: November 2025
 7. Vestfyn ”På vej mod SOP” (afslutningsmodul med overnatning) : Marts 2026