Akademiet for Businesstalenter er et nyt talentprogram udviklet til udvalgte elever på de 7 HHX-gymnasier, som er partnerne i regionsprojektet “Karriere og talentudvikling i Syd”. Det henvender sig til dygtige og nysgerrige elever, der ønsker at udveksle ideer om erhvervsorienterede emner i et ambitiøst miljø.

Akademi-forløbet strækker sig over 3 år – fra 1g til 3g og er struktureret i 7 forskellige moduler:

  1. Det Blå Gymnasium Tønder “Ecco Camp”: 14./15.12. 2023
  2. Det Blå Gymnasium Varde ”Forbrugeradfærd og grøn omstilling”: Primo juni 2024
  3. Vejen BC ”Grøn omstilling”: Primo september 2024
  4. Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole “Vi samskaber verden med børn” ( CoC Playful minds): Primo december 2024
  5. BC Syd ”Bæredygtighed” (med overnatning): September 2025
  6. Ribe Katedralskole ”Grøn omstilling af sort økonomi”: November 2025
  7. Vestfyn ”På vej mod SOP” (afslutningsmodul med overnatning) : Marts 2026

De enkelte moduler udvikles i tæt samarbejde med lokale virksomheder, så de studerende kan beskæftige sig med relevante emner og cases og dykke dybere ned i erhvervsfaglige problemstillinger, men også opdyrke nye faglige interesser.

I forbindelse med akademiet vil der også være sociale aktiviteter så de udvalgte elever kan sparre med ligesindede på en afslappet måde.

Akademiets talenter

ABTs deltagere bliver valgt i 1g ud fra forskellige aspekter. Det kan være faglig dygtighed, akademiske evner men også overskud til at yde en ekstra indsats. De udvalgte elever deltager i akademiets moduler sideløbende med deres almindelige undervisning. Det forventes, at man viser en særlig akademisk interesse, deltager regelmæssigt i modulerne og er med til at formidle

modulernes indhold videre til andre elever på skolen.

Ved interesse kan elever i første omgang henvende sig til deres kontaktlærer. Man vil derefter evt. blive bedt om at skrive en motiveret ansøgning. Det er den respektive skole, som indstiller den enkelte elev til et ABT-forløb.