𝗡𝘆𝘁 𝗸𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲- 𝗼𝗴 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸t 𝘀𝗸𝘂𝗱𝘁 𝗶 𝗴𝗮𝗻𝗴🎉

Der var fint besøg fra flere kanter, da projektet ”Karriere og Talent i Syd” officielt blev skudt i gang i dag ved et kick off-arrangement på Det Blå Gymnasium Tønder.

Tønders borgmester, en regionsrådspolitiker samt uddannelseschefer, studievejledere og undervisere fra syv handelsgymnasier i Syddanmark kiggede nemlig forbi.

Projektet skal blandt andet styrke studievejledningen i forhold til de unges valg af videregående uddannelser, og så skal der oprettes et Business Akademi Syd for 35 businesstalenter på de syv deltagende skoler – et tilbud som ikke findes målrettet HHX-elever i dag.

”Jeg vil gerne rose initiativet med at støtte vores talenter, som vi har mange af hernede i Sønderjylland. Det kommer os alle til gavn, når de vender tilbage med ny viden, energi og gode ideer,” sagde Jørgen Popp Petersen, borgmester i Tønder Kommune, i sin tale.

Hidtil har der ikke været et talentakademi for de dygtigste elever på regionens handelsgymnasier.

”Vi er som skole blandt de bedste til at løfte elevernes karakterer fra de starter til de slutter på vores gymnasium. Men vi har manglet noget at tilbyde de allerdygtigste elever. Vi har tidligere sendt elever af sted på talentakademier, men ikke inden for fag, som findes i vores fagrække. Derfor har vi med dette projekt besluttet at skabe et talentakademi for de dygtigste elever i Syddanmark til gavn for både eleverne og erhvervslivet,” siger Carsten Uggerholt Eriksen, direktør for Det Blå Gymnasium i Tønder, der har taget initiativ til projektet.

Region Syddanmark har bevilliget 1,8 millioner kroner til projektet, som fik rosende ord med på vejen fra Michael Nielsen, formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

”Der er et kæmpe potentiale i projektet. Talentpleje kan sikre rollemodeller, og det kan være med til at synliggøre den brede række af uddannelsesmuligheder.”

De deltagende skoler er: Det Blå Gymnasium Tønder, Ribe Katedralskole, Varde Handelsgymnasium, Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, Handelsgymnasiet Vejen, Handelsgymnasiet Vestfyn og BC Syd, Sønderborg.

Tak for besøget – vi glæder os til samarbejdet😀